O firmie

Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina są jedynym w Polsce producentem tzw. walcówki, czyli materiału wyjściowego do ciągnienia przewodów z aluminium oraz stopów aluminium, z przeznaczeniem do produkcji elektroenergetycznych przewodów oraz tzw. walcówki nieprzewodowej, stosowanej w hutnictwie, jako odtleniacz. Wyroby firmy (walcówka, druty i przewody) produkowane są w oparciu o różne normy m.in. europejskie EN, polskie PN, niemieckie DIN, amerykańskie ASTM, rosyjskie GOST lub też o specyfikacje dostarczane przez klienta. Nasze wyroby sprzedajemy największym światowym producentom z rynku energetycznego, spożywczego, automotive i AGD.

Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina to firma powstała w wyniku przekształceń własnościowych Skawińskich Zakładów Metalurgicznych, zbudowanych w roku 1954. Rozwijamy działalność korzystając z wiedzy i doświadczenia zdobytego przez 60 lat istnienia fabryki, łącząc je z jasną wizją nowoczesnego wykorzystania niezwykłych możliwości zastosowania aluminium. Jesteśmy częścią Grupy Kapitałowej Boryszew S.A. notowanej w indeksie WIG 30 – trzydziestu największych spółek warszawskiej giełdy papierów wartościowych. Przedsiębiorstwa wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Boryszew zajmują się produkcją komponentów dla sektora motoryzacyjnego, materiałów chemicznych, tlenków metali i elementów metalowych.

Działalność produkcyjna

Wydział Walcowni

 • produkujący walcówki stopowe, przewodowe i nieprzewodowe na potrzeby własne (jako półprodukt do dalszej obróbki) oraz jako wyrób finalny, sprzedawany odbiorcom krajowym i zagranicznym.

Wydział Przewodów

 • na bazie walcówek wyprodukowanych przez Wydział Walcowni produkowane są tutaj druty (jako wyrób końcowy dla odbiorcy zewnętrznego oraz jako półprodukt na potrzeby własne) oraz przewody (produkt końcowy powstały poprzez skręcanie otrzymanych we wcześniejszej fazie produkcyjnej drutów).

Historia

 • 1951-1954 - Początek budowy Skawińskich Zakładów Metalurgicznych
 • 1954 - Oficjalne otwarcie Zakładów w dniu 20 lipca.
 • 1959 - Zakład otrzymuje nazwę Huta Aluminium Skawina.
 • 1980-1981 - Likwidacja Wydziału Elektrolizy ze względu na wymogi ochrony środowiska.
 • 1997 - 24 lutego IMPEXMETAL SA stała się właścicielem 75% akcji ZM Skawina SA za wierzytelności 10 lipca ZM Skawina SA otrzymały certyfikat systemu jakości ISO 9002.
 • 1998 - Huta Aluminium Konin stała się właścicielem 68,99% akcji ZM Skawina SA.
 • 2001 - 1 września rozpoczęła działalność spółka Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina na bazie majątku odkupionego od ZM Skawina w likwidacji.
 • 2006 - Uruchomienie produkcji walcówki z n owego gatunku stopu aluminium Al. 59. zakup i montaż nowoczesnych maszyn do produkcji splotów i żył.
 • 2007 - Uruchomienie produkcji walcówki z nowego gatunku stopu aluminium AlZr. Kontynuacja zakupów nowoczesnych maszyn do produkcji żył aluminiowych oraz rozwój produkcji asortymentów niszowych. -Przejście do Grupy Kapitałowej BORYSZEW.
 • 2012 - 19 grudnia 2012 roku nastąpiło połączenie spółek NPA Skawina S.A. oraz Boryszew S.A. W związku z połączeniem utworzony został oddział pod nazwą Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

Polityka jakości

Podstawowym celem działalności przedsiębiorstwa Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina jest produkowanie wyrobów z aluminium i jego stopów spełniających wymagania klientów.

 1. Naszym klientom oferujemy:

 • walcówkę aluminiową oraz ze stopów aluminium, stosowaną do celów
  - konstrukcyjnych,
  - produkcji kabli i przewodów energetycznych,
  - hutnictwa stali,
 • druty z aluminium i stopów aluminiowych o szerokiej gamie średnic i kształtów,
 • aluminiowe przewody bateryjne oraz inne przewody dla przemysłu samochodowego,
 • szeroką gamę przewodów elektroenergetycznych,
 • możliwość dostosowania oferowanych wyrobów do potrzeb klienta.

Nasze zobowiązania

Zarząd oraz każdy pracownik poprzez realizację zadań określonych dla wszystkich stanowisk, jest zobowiązany do:

 • spełniania wymagań systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2008
 • szukania i wdrażania rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych w celu doskonalenia wyrobów i systemu zarządzania jakością
 • rozpoznawania potrzeb i oczekiwań klienta.

Zarząd angażuje się w ciągłe doskonalenie systemu poprzez:

 • wyznaczanie i rozliczanie celów dotyczących jakości, wynikających z potrzeb i oczekiwań klientów, a także z potrzeb warunkujących prawidłowe działanie przedsiębiorstwa
 • zapewnienie kompetentnej załogi
 • zapewnienie odpowiednich zasobów w zakresie mediów i infrastruktury
 • dokonywanie przeglądu funkcjonowania systemu zarządzania jakością i ocenianie jego skuteczności

Zadowolenie klienta jest istotnym warunkiem do osiągnięcia przez nas sukcesu

Certyfikaty i referencje